*Всички цени са в български лева и включват 20% ДДС.
ПРОДУКТОВ НОМЕР ОПИСАНИЕ ЦЕНА*
  RS1221+_NBD_HWRПакет подмяна на хардуер - 5 години NBD (следващ работен ден), 5/13, за Synology RS1221+ / Hardware NBD Replacement Service / SP0100018R 758.40 BGN
  RS822RP+_NBD_HWRПакет подмяна на хардуер: 5 години NBD (следващ работен ден), 5/13, за Synology RS822RP+ / Hardware NBD Replacement Service 758.40 BGN
  RS822+_NBD_HWRПакет подмяна на хардуер: 5 години NBD (следващ работен ден), 5/13, за Synology RS822+ / Hardware NBD Replacement Service 758.40 BGN
  RS2421+_NBD_HWRПакет подмяна на хардуер - 5 години NBD (следващ работен ден), 5/13, за Synology RS2421+ / Hardware NBD Replacement Service / SP0100017R 946.80 BGN
  RS1221RP+_NBD_HWRПакет подмяна на хардуер - 5 години NBD (следващ работен ден), 5/13, за Synology RS1221RP+ / Hardware NBD Replacement Service / SP0100019R 946.80 BGN
  RS2421RP+_NBD_HWRПакет подмяна на хардуер - 5 години NBD (следващ работен ден), 5/13, за Synology RS2421RP+ / Hardware NBD Replacement Service / SP0100016R 946.80 BGN
  DS1621xs+_NBD_HWRПакет подмяна на хардуер - 5 години NBD (следващ работен ден), 5/13, за Synology DS1621xs+ / Hardware NBD Replacement Service / SP0100011R 973.20 BGN
  DS3622xs+_NBD_HWRПакет подмяна на хардуер: 5 години NBD (следващ работен ден), 5/13, за Synology DS3622xs+ / Hardware NBD Replacement Service 1866.00 BGN
  FS2500_NBD_HWRПакет подмяна на хардуер: 5 години NBD (следващ работен ден), 5/13, за Synology FS2500 / Hardware NBD Replacement Service 1866.00 BGN
  RS3621RPxs_NBD_HWRПакет подмяна на хардуер - 5 години NBD (следващ работен ден), 5/13, за Synology RS3621RPxs / Hardware NBD Replacement Service / SP0100012R 1866.00 BGN
  RS3621xs+_NBD_HWRПакет подмяна на хардуер - 5 години NBD (следващ работен ден), 5/13, за Synology RS3621xs+ / Hardware NBD Replacement Service / SP0100013R 1866.00 BGN
  RS4021xs+_NBD_HWRПакет подмяна на хардуер - 5 години NBD (следващ работен ден), 5/13, за Synology RS4021xs+ / Hardware NBD Replacement Service / SP0100014R 1866.00 BGN
  RS2821RP+_NBD_HWRПакет подмяна на хардуер - 5 години NBD (следващ работен ден), 5/13, за Synology RS2821RP+ / Hardware NBD Replacement Service / SP0100015R 1866.00 BGN
  FS3400_NBD_HWRПакет подмяна на хардуер - 5 години NBD (следващ работен ден), 5/13, за Synology FS3400 / Hardware NBD Replacement Service / SP0100001R 1918.80 BGN
  SA3400_NBD_HWRПакет подмяна на хардуер - 5 години NBD (следващ работен ден), 5/13, за SA3400 / Hardware NBD Replacement Service / SP0100003R 1918.80 BGN
  SA6400_NBD_HWRПакет подмяна на хардуер - 5 години NBD (следващ работен ден), 5/13, за Synology SA6400 / Hardware NBD Replacement Service / SP0100004R 1918.80 BGN
  UC3200_NBD_HWRПакет подмяна на хардуер - 5 години NBD (следващ работен ден), 5/13, за Synology UC3200 / Hardware NBD Replacement Service / SP0100007R 1918.80 BGN
  FS6400_NBD_HWRПакет подмяна на хардуер - 5 години NBD (следващ работен ден), 5/13, за Synology FS6400 / Hardware NBD Replacement Service / SP0100002R 3033.60 BGN
  SA3200D_NBD_HWRПакет подмяна на хардуер - 5 години NBD (следващ работен ден), 5/13, за Synology SA3200D / Hardware NBD Replacement Service / SP0100008R 3033.60 BGN
  SA3600_NBD_HWRПакет подмяна на хардуер - 5 години NBD (следващ работен ден), 5/13, за Synology SA3600 / Hardware NBD Replacement Service / SP0100009R 3033.60 BGN
  FS3600_NBD_HWRПакет подмяна на хардуер - 5 години NBD (следващ работен ден), 5/13, за Synology FS3600 / Hardware NBD Replacement Service / SP0100010R 3033.60 BGN
  HD6500_NBD_HWRПакет подмяна на хардуер: 5 години NBD (следващ работен ден), 5/13, за Synology HD6500 / Hardware NBD Replacement Service 3549.60 BGN