ОБЩИ УСЛОВИЯ

УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА И ДОСТАВКА НА СОФТУЕР
Валидни от 1 октомври 2013 г.Чрез сайта си „Адсис“ ЕООД Ви предоставя достъп до богато разнообразие от ресурси, информация за софтуер, услуги и други продукти в търговския оборот, които са налични за покупка, области за изтегляне, софтуер и инструменти. Услугите, включително всякакви актуализации, подобрения, нови функции и/или добавянето на каквито и да е нови уеб свойства, се подчиняват на настоящите Условия за продажба и доставка на софтуер. Когато използвате нашия уеб-сайт, закупувате продукти или използвате нашите услуги Вие приемате и се съгласявате с настоящите Условия за продажба и доставка, както и с другите приложими правила и условия, политики и откази от права, споменати тук и достъпни от съответните хипервръзки.

ПОТРЕБИТЕЛСКИ АКАУНТ, ПАРОЛА И ЗАЩИТА
Ако някоя от нашите услуги изисква от Вас да откриете акаунт, трябва да завършите процеса по регистрация, като предоставите актуална, пълна и точна информация, както се изисква в съответния регистрационен формуляр. Също така е необходимо да изберете парола и потребителско име. Може да се изисква да приемете споразумение за услуги или отделни условия за използване като условие за откриването на акаунта. Вие носите отговорност за запазване на поверителността на информацията за Вашия акаунт и парола, както и за всяка дейност, която се извършва от Вашия акаунт. В случай на неупълномощено използване на Вашия акаунт или за всякакъв друг пробив в защитата моля да ни уведомите незабавно .

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ НА ЗАКУПЕНИЯ СОФТУЕР
Стандартният гаранционен срок на закупените от „Адсис“ ЕООД софтуерни продукти , ако не е упоменато друго, е 36 месеца.

НАЛИЧНОСТ И КОЛИЧЕСТВО НА ПРОДУКТА И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОРЪЧКАТА
Цените на продукта и наличността подлежат на промени по всяко време без предупреждение, като за актуална се счита цената, показвана в момента на потвърждение на поръчката.

ЦЕНА И ПЛАЩАНЕ
Цените на продуктите в уеб-сайта са актуалните и включват всички данъци или такси, дължими при Вашата покупка. Цените, посочени на уеб- сайта, не включват разходите за доставка.

ПРАВИЛА ЗА ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТИ
Правилата за връщане на продукти са предоставени в допълнение на всякакви законови права за връщане на продукти, които може да имате съгласно приложимия в България Закон за защита на потребителите.

ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ
Посетете нашата страница за Продажби и Поддръжка за повече информация относно опциите за обслужване на клиенти.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Вашата лична информация и хронологията на Вашите покупки се третират в съответствие със Закона за защита на личните данни в България.