*Всички цени са в български лева и включват 20% ДДС.
ПРОДУКТОВ НОМЕР ОПИСАНИЕ ЦЕНА*
CBM102TCBM102T 10 Meter, mini-coaxial cable Обадете ни се
CBK152TCBK152T 15 Meter, standard cable Обадете ни се
CBK212TCBK212T 21 Meter, standard cable Обадете ни се
CBK302TCBK302T 30 Meter, standard cable Обадете ни се
  CBM180HCBM180H 1.8 Meter, mini-coaxial cable, for MNV & IMV, IUV series 12.89 BGN
  CBM180UHCBM180UH 1.8 Meter, mini-coaxial cable, for UNV & IUV series 15.08 BGN
CBM180TCBM180T 1.8 Meter, mini-coaxial cable 15.52 BGN
  CBM300HCBM300H 3 Meter, mini-coaxial cable, for MNV & IMV, IUV series 17.05 BGN
  CBM300UHCBM300UH 3 Meter, mini-coaxial cable, for UNV & IUV series 18.36 BGN
  CBM500UHCBM500UH 5 Meter, mini-coaxial cable, for UNV & IUV series 25.13 BGN
  CBM600HCBM600H 6 Meter, mini-coaxial cable, for MNV & IMV, IUV series 26.66 BGN
CBM600TCBM600T 6 Meter, mini-coaxial cable 30.38 BGN
  CBM102HCBM102H 10 Meter, mini-coaxial cable, for MNV & IMV, IUV series 30.60 BGN
CBL-SFF8087SB-05MCBL-SFF8087SB-05M - LSI00255 CBL-SFF8087SB-05M in individually sealed plastic bag 0.5m Mini-SAS (SFF8087) to Mini-SAS (SFF8087) cable with sideband 32.78 BGN
CBL-SFF8087SB-08MCBL-SFF8087SB-08M - LSI00249 CBL-SFF8087SB-08M in individually sealed plastic bag 0.8m Mini-SAS (SFF8087) to Mini-SAS (SFF8087) cable with sideband 32.78 BGN
  CBL-SFF8087OCF-10MCBL-SFF8087OCF-10M 1m Mini-SAS (SFF-8087) to SATA fanout, forward 32.78 BGN
CBL-SFF8087OCF-06MCBL-SFF8087OCF-06M 0.6m Mini-SAS (SFF-8087) to SATA fanout forward 32.78 BGN
  CBL-SFF8087OCF-05MCBL-SFF8087OCF-05M 0.5m Mini-SAS (SFF-8087) to SATA fanout, forward 32.78 BGN
CBL-SFF8087-06MCBL-SFF8087-06M 0.6m Mini-SAS (SFF-8087) to Mini-SAS (SFF-8087) 32.78 BGN
  CBL-SFF8087-05MCBL-SFF8087-05M 0.5m Mini-SAS (SFF-8087) to Mini-SAS (SFF-8087) 32.78 BGN
CBL-SFF8087SB-06MCBL-SFF8087SB-06M - LSI00256 CBL-SFF8087SB-06M in individually sealed plastic bag 0.6m Mini-SAS (SFF8087) to Mini-SAS (SFF8087) cable with sideband 32.78 BGN
  CBL-RA8643-04MCBL-RA8643-04M-LSI00413 0.4 metre cable, Right Angle SFF8643 to SFF8643 48.08 BGN
  CBL-SFF8087-SATASB
-06M
CBL-SFF8087-SATASB-06M - LSI00259 0.6m Mini-SAS (SFF-8087) to SATA fanout with sideband 48.08 BGN
  CBL-SFF8643-SATASB
-10M
CBL-SFF8643-SATASB-10M-LSI00411 1 metre cable, SFF8643 to X4 SATA 48.08 BGN
  CBL-SFF8087SATASB-
10M
CBL-SFF8087SATASB-10M - LSI00258 1m Mini-SAS (SFF-8087) to SATA fanout with sideband 48.08 BGN
  CBL-SFF8643-SATASB
-06M
CBL-SFF8643-SATASB-06M-LSI00410 0.6 metre cable, SFF8643 to X4 SATA 48.08 BGN
  CBL-RA8087SATASB-1
0M
CBL-RA8087SATASB-10M - LSI00274 1m Mini-SAS (SFF-8087) to SATA fanout with sideband 48.08 BGN
  CBL-SFF8643-SATASB
-05M
CBL-SFF8643-SATASB-05M-LSI00409 0.5 metre cable, SFF8643 to X4 SATA 48.08 BGN
  CBL-RA8087SB-10MCBL-RA8087SB-10M - LSI00275 1m right-angle (SFF-8087) with sideband 48.08 BGN
  CBL-SFF8643-8087-1
0M
CBL-SFF8643-8087-10M-LSI00402 1 metre cable, SFF8643 to SFF8087 48.08 BGN
  CBL-SFF8643-8087-0
8M
CBL-SFF8643-8087-08M-LSI00401 0.8 metre cable, SFF8643 to SFF8087 48.08 BGN
  CBL-SFF8643-8087-0
6M
CBL-SFF8643-8087-06M-LSI00400 0.6 metre cable, SFF8643 to SFF8087 48.08 BGN
  CBL-SFF8643-10MCBL-SFF8643-10M-LSI00405 1 metre cable, SFF8643 to SFF8643 48.08 BGN
  CBL-SFF8643-08MCBL-SFF8643-08M-LSI00404 0.8 metre cable, SFF8643 to SFF8643 48.08 BGN
  CBL-SFF8643-06MCBL-SFF8643-06M-LSI0000403 0.6 metre cable, SFF8643 to SFF8643 48.08 BGN
  CBL-SFF8643-SAS848
2SB-06M
CBL-SFF8643-SAS8482SB-06M-LSI00412 0.6 metre cable, SFF8643 to SFF8482 SAS w/power 59.01 BGN
CBL-SFF8087-10MCBL-SFF8087-10M - LSI00314 CBL-SFF8087-10M 1.0m Mini-SAS (SFF 8087) to Mini-SAS (SFF 8087) 59.01 BGN
  CBL-RA8087-10MCBL-RA8087-10M - LSI00313 CBL-RA8087-10M 1.0m right angle (SFF 8087) to right angle (SFF 8087) 59.01 BGN
  CBL-RA8087-08MCBL-RA8087-08M - LSI00312 CBL-RA8087-08M 0.8m right angle (SFF 8087) to right angle (SFF 8087) 59.01 BGN
CBL-SAS8087OCF-06MCBL-SAS8087OCF-06M 0.6m Mini-SAS (SFF8087) to x4 SFF-8482 with power 74.31 BGN
CBL-SFF8088SAS-10MCBL-SFF8088SAS-10M 1m Ext Mini-SAS (SFF-8088) to Mini-SAS (SFF-8088) 144.25 BGN
CBL-SFF8088SAS-20MCBL-SFF8088SAS-20M 2m Ext Mini-SAS (SFF-8088) to Mini-SAS (SFF-8088) 159.55 BGN
  CBL-SFF8644-8088-1
0M
CBL-SFF8644-8088-10M-LSI00336 1 metre cable, SFF8644 to SFF8088 236.04 BGN
  CBL-SFF8644-10MCBL-SFF8644-10M-LSI00339 1 metre cable, SFF8644 to SFF8644 251.34 BGN
  CBL-SFF8644-8088-2
0M
CBL-SFF8644-8088-20M-LSI00337 2 metre cable, SFF8644 to SFF8088 290.68 BGN
  CBL-SFF8644-20MCBL-SFF8644-20M-LSI00340 2 metre cable, SFF8644 to SFF8644 305.98 BGN
  CBL-SFF8644-8088-6
0M
CBL-SFF8644-8088-60M-LSI00338 6 metre cable, SFF8644 to SFF8088 568.25 BGN
  CBL-SFF8644-60MCBL-SFF8644-60M-LSI00341 6 metre cable, SFF8644 to SFF8644 585.73 BGN
  CBL-SFF8088ASAS-10
0M
CBL-SFF8088ASAS-100M - LSI00273 CBL-SFF8088ASAS-100M Cable - 10m SAS, Multi-lane external (SFF-8088), Active Cable Keying 880.78 BGN
  CBL-SFF8088ASAS-20
0M
CBL-SFF8088ASAS-200M - LSI00272 CBL-SFF8088ASAS-200M Cable - 20m SAS, Multi-lane external (SFF-8088), Active Cable Keying 1462.14 BGN