BLKQG58000-0010

  • ПараметриQLogic SANbox 5800V switch - (4) port upgrade software license key. No SFP.
  • Наличностс поръчка
  • Цена с включен ДДС: 1812.89 BGN