НОВИНИ

INFORTREND ПРИКЛЮЧИ ТЕСТОВЕТЕ ЗА СЪВМЕСТИМОСТ С QLOGIC VIRTUAL DISK SERVICE MANAGER Четвъртък, 30 Септември 2004

- SANTA CLARA, Calif., 30 семптември, 2004 — Днес спациализираната в RAID решенията компания Infortrend обяви, че е приключила напълно тестването на работната съвместимост между нейните RAID подсистеми EonStor™ и софтуера QLogic's SANsurfer® VDS Manager™ на тридневния семинар, спонсориран от QLogic в Bellevue, Washington. Потребителите на Infortrend се радваха на ползата от високопроизводителните подсистеми EonStor, съчетани с графичния потребителски интерфейс на QLogic's за управление на дяловете чрез point-and-click.
Virtual Disk Service (VDS) е иновативна технология за съхранение на данни от Microsoft в Windows Server 2003 и QLogic направи SANsurfer VDS Manager достъпен за сваляне без допълнителнo заплащане от www.qlogic.com. Производителят на софтуер на Infortrend VDS за подсистемите EonStor ще го направи достъпен, само след завършване на сертифифицирането му. В резултат, базираното на Windows решение, съдържащо хардуера на Infortrend и QLogic и софтуерните елементи на VDS, опростява управлението на съхранението на данни за малкия и средния бизнес, намалявайки цената на потребителската инфраструктура за данни.

“Клиентите на малкия средния бизнес получават от Infortrend дълъг списък от продукти за съхранение на данни, богати на възможности и приятелски ориентирани към потребителя,” казва Frank Berry, вицепрезидентпо продажбите на QLogic Corp. “С добавянето на VDS, Infortrend продължава да бъде движеща сила на SMB пазара.”
“Като пионер във висококапацитетния SATA RAID, за Infortrend е важно постоянно да добавя иновации в управлението на данни като поддръжката на VDS, за да направи нашите продукти по-лесни за имплементация и употреба, ” твърди Thomas Bayens, директор по праджбите за Infortrend Corporation. “Заедно със SANsurfer VDS Manager и платформата Windows Server 2003 системните администратори получават по-лесен начин да управляват своите EonStor RAID подсистеми с VDS.”
“Участието на Infortrend в партньорски програми ще спомогне мрежите за данни да станат по-прости за упавление и повече ценово ефективни за имплементация,” отбелязва Claude Lorenson, технически продуктов мениджър, технологии за данни, Windows Server Division в Microsoft Corp. “Платформата EonStor на Infortrend, комбинирана с QLogic SANsurfer VDS Manager и платформата Windows Server 2003 с Virtual Disk Service са проектирани да увеличат оперативната ефективност, като направят мрежите за данни лесни за управление и отворени за опитни или начинаещи потребители.”
RAID контролерите на Infortrend и подсистемите предлагат несравнима гъвкавост с до 1024 LUNs за host connection; капацитет до 64TB като единичен LUN или на логическо устройтво (LD); множество кофтигурации за локални устройства — всяка с различно ниво на RAID; възможност за добавяне, копиране и подмяна на устройства по време на работа; режим на оптимизация, подлежащ на конфигурарине; създаване на LD във фонов режим; поддръжка на multi-host. Широкиа поддръжка за нива на RAID, включваща 0, 1(0+1), 3, 5, 10, 30, 50, JBOD и NRAID.
Фамилията подсистеми EonStor предлага пълен спектър от директно свързани или мрежови RAID решения за данни, които поддържат всички възможни интерфейси, включително Fibre Channel, SCSI и Serial ATA (SATA).

Microsoft Windows Server 2003 Virtual Disk Service
Microsoft Virtual Disk Service опростява управлението на дискове, като дава възможност на администратора да използва стандартизиран потребителски интерфейс за управление на данни, достъпен от всяка Windows конзоло, да управлява едновременно масиви с данни от различни производители и директно свързани такива. Този дизайн облекчава проблема с множеството нестандартизирани инструменти за управление. Той също така дава на администратора възможност да получи обобщен изглед на всички масиви с данни и предлага множество решения като разширяване на дисковото пространство, без намеса от страна на администратора. VDS предоставя на администратора гъвкавост в начините за достъп до стантазиран интерфейс чрез команден ред (CLI) или чрез графичен интерфейс (GUI) на трети страни.
QLogic SANsurfer VDS Manager
Проектиран за прости решения със SAN, QLogic SANsurfer VDS Manager допълва потребителския интерфейс от команден ред (CLI) на Microsoft Windows VDS с графичен (GUI) за управление чрез point-and-click на сървъри и дискови масиви от различни производители, конфигуриране на нивата на RAID и на логическите томове. SANsurfer Management Suite заедно с VDS Manager ще се доставя с всеки QLogic HBA, заменя SAN Connectivity Kit за Windows 2003 и ще бъде достъпен за сваляне от www.qlogic.com.

За Infortrend
Фокусирана върху технологиите за съхранение на данни с RAID от основаването си през 1992, Infortrend проектира, произвежда и продава междуплатфромени и високопроизводителни RAID решения. Компанията е специализирана в изработката на системно осигуряване, дрйвери, ASIC дизайн и разработка на RAID контролери и подсистеми, които са подходящи за мрежа за съхранение на данни (SAN) и поддържат Fibre Channel, SCSI, ATA и SATA интерфейси. Проектирани да бъдат гъвкави, ценово ефективни и богати на възможности, продуктите на Infortrend са достъпни чрез световна мрежа от OEM и дистрибутори. Акциите на Infortrend се търгуват на Тайванската стокова борса.

Infortrend, EonStor и RAIDWatch са търговски марки или запазени търговски марки на Infortrend Technology, Inc. Всички останали марки са собственост на съответните фирми.