НОВИНИ

ADSYS започва предлагането на решенията на AICUDA Technology Петък, 02 Юли 2021

-

Българската фирма "АДСИС" ЕООД, която повече от 20 години доставя модерни сървърни и сторидж системи, обяви,че започва предлагането на интелигентните решения за видеоанализ на един от световните лидери в областта - AICUDA Technology. AICUDA разработва едни от най-добрите продукти за инспектиране с изкуствен интелект на базата на отворени софтуерни и хардуерни платформи. В тях се използва целия потенциал на машинното самообучение, компютърното зрениe и пето поколение deep learning технология. Авангардните решения се използват от водещи организации по целия свят за моментално засичане, проследяване, идентифициране, търсене и наблюдение на хиляди обекти, с поддръжка на известяване в реално време при настъпване на критични събития.

Клиентите ще получат завършено решение, в което се използват сървъри от собствената марка на ADSYS AIS или готови системи на Inspur в комбинация със софтуера Vaidio, който разполага с мощни възможности за анализ на видео и разпознаване на много различни събития и обекти. Дори клиентът вече да разполага със система за видеонаблюдение на Milestone, тя може да бъде надградена с подходящите модули за анализ.

Налична е и възможност за изцяло изградена от клиента платформа, при което се използва инструмента VAIDIO DIY, позволяващ на крайните клиент да изберат обекта на засичане, след което да получат алгоритъм за анализ, който да работи на тяхната инфраструктура според конкретните им изисквания.

Широк спектър от приложения

Pешенията на AICUDA Technology могат да се прилагат в множество индустрии и сценарии, където обезпечават безопасността, сигурността и работоспособността на хора, превозни средства и оборудване. Те се явяват много по-изгодна алтернатива на физическата охрана, която губи много време за преглед на записи от наблюдение и не може да предложи същото ниво на анализ и време на реакция (до 3 секунди при автоматизираната платформа). Повечето системи за видео анализ се изплащат от спестени разходи за период от 3 до 6 месеца.

За осигуряване на максимална съвместимост с наличното оборудване, продуктите предлагат съвместимост със стандарта ONVIF, което гарантира поддръжка на 97% от работещите IP камери и мрежови записващи устройства.

Спектърът от модули за анализ е внушителен: от преброяване, разпознаване на лица и номера на превозни средства, до температурен анализ, засичане на оръжия, пожар, паднали хора, забравени обекти и дори нестандартно поведение (напр. вандализъм, неправилно паркиране). Всички това дава огромна гъвкавост при наблюдението и съответно гарантира високо ниво на физическа сигурност.

Системата лесно може да бъде обучена и за по-специфични приложения като засичане на летящи дронове и разпознаване на дефекти в готова продукция или корозия по конструкцията на мащабни съоръжения. Тя предлага и мощни функции за проследяване на нормалната работа на хора като носене на работно облекло, пушене в забранени зони и др., както и на машини, напр. неправилни позиции на превключватели, високи стойност на работни параметри и засичане на опасности - искри, течове, излизане извън работните параметри и др.

Предлаганите от ADSYS решения за видеоанализ са подходящи за всички обществени места, индустриални зони и предприятия. Те се конфигурират спрямо конкретните изисквания към системата. Ценообразуването се извършва на база броя анализирани канали и нужните опции за разпознаване на обекти и събития.