НОВИНИ

Новите сървърни процесори AMD EPYC 7003 с AMD 3D V-Cache Вторник, 29 Март 2022

-

Новите процесори AMD EPYC 7003 с AMD 3D V-Cache са проектирани да ускорят техническите изчислителни приложения като автоматизиране на електронното проектиране (Electronic Design Automation), динамика на флуидите (Computational Fluid Dynamics) и анализ на крайните елементи (Finite Element Analysis) посредством вертикално надграждане на L3 кеш в уникалната архитектура AMD 3D Chiplet. Наличният L3 кеш вече е с обем 768MB на процесорен цокъл като се запазва обратната съвместимост с наличните платформи за AMD EPYC 7003. Водещият за индустрията обем от 768MB L3 кеш позволява данните за интензивните изчисления да се съхраняват по-близо до ядрото, което реално дава до 66% прираст в производителността на сървър с EPYC 7373X при EDA RTL симулации в сравнение такъв с процесор EPYC 73F3 при еднакъв брой ядра.

Чрез повишаването на нивото на производителността в приложения като EDA, CFD и FEA новите процесори с AMD 3D V-cache помагат за оптимизиране на времето за симулации и ускоряване на разработката на нови продукти и технологии. Съвместимостта с 3-тото поколение платформи за AMD EPYC не е само на ниво хардуер, но и със съществуващите софтуерни решения, което спестява време за преконфигуриране и позволява моментално монетизиране на ползите от добавената производителност на процесорите с AMD 3D V-Cache.

➢ Технология AMD 3D V-Cache: Създадени на базата на революционната архитектура AMD 3D Chiplet и произведени по 7nm процес, процесорите AMD EPYC 7003 с AMD 3D V-Cache използват водеща технология за вертикално добавяне на логически схеми чрез използване на хибриден процес на "слепване без неравности" мед-към-мед. Така чипът се прикрепя към силициевата пластина, за да позволи 200 пъти по-голяма плътност на връзките в сравнение със сегашните 2D технологии (и над 15 пъти по-голяма плътност на връзките в сравнение с други 3D CPU технологии, използващи запояване). Това помага за намаляване на латентността, увеличаване на пропускателната способност и повишаване на термичната ефективност.

➢ Най-производителните x86 процесори в света за технически приложения: Процесорите AMD EPYC 7003 с технология AMD 3D V-Cache утрояват количеството на L3 кеша до 768MB на цокъл в сравнение със стандартната сертия EPYC 7003 и помагат за постигане на по-кратък период между проектирането и създаването на продукта с помощта на EDA, CFD и FEA софтуер. Симулационните EDA RTL задачи се изпълняват до 66% по-бързо на сървър с EPYC 7373X, отколкото на такъв с EPYC 73F3 със същия брой ядра. AMD EPYC 7003 с AMD 3D V-Cache използват същата споделена архитектура на паметта като останалите процесори от 3-тото поколение EPYC, за да се възползват от увеличения обем на L3 кеша с ниска латентност. Така потребителите имат на разположение цели 96MB L3 кеш на CCD, без да се жертва производителността, дори при по-малък брой ядра и в по-масовите процесори EPYC 7003 с AMD 3D V-Cache.

➢ Помагат за намаляване на TCO, докато ускоряват разработката на продукти: 3-тото поколение AMD EPYC процесори с технология AMD 3D V-Cache дава възможност на потребителите да намалят броя ядра, лицензионните такси и общата цена на притежание. Сървър с 32-ядрени AMD EPYC 7573X процесори може да по-стигне до 51% по ниска TCO в рамките на три години в сравнение с машина с 32-ядрени Intel Platinum 8362 процесори, при изпълнение на Ansys cfx-50 задачи с 50% по-малко сървъри и 49% по-малко ядра. С намаляването на броя сървъри и процесорните ядра се редуцират лицензните изисквания и TCO, докато обемът свършена работа се запазва.

➢ Поддържат устойчивостта с изключителна енергийна ефективност: AMD следва амбициозния си план за подобряване на енергийната ефективност. Сървърите, базирани на AMD EPYC 7003 с AMD 3D V-Cache, постигат до 49% икономия в консумацията на ток и позволяват намаляване на броя сървъри с 50% в сравнение с конкурентни решения. Това се равнява на ~448,315kWh електричество или ~81 акра гори годишно като еквивалент на спестените въглеродни емисии.

➢ Предлагат модерна сигурност: AMD се отнася сериозно към сигурността. Всички процесори AMD EPYC 7003 с технология AMD 3D V-Cache идват стандартно с Infinity Guard - най-модерен набор от инструкции за сигурност, които помагат за намаляване на потенциалните точки на атака по време на зареждане и изпълнение на софтуер, и при обработка на критични данни.

Новите модели сървъри с процесори AMD EPYC 7003 с AMD 3D V-Cache от марките Supermicro, Inspur и AIS можете да поръчате още сега в ADSYS.